www.aau.dk

Registrering af PIN-kode til AAUCARD


Sprog
CPR-nummer
Skrives uden bindestreg.
Kortnummer 5-6-cifret kode der står på dit studiekort.
 
Obs!!
Hvis du bruger en fælles computer (f.eks. i et bibliotek eller ved en servicedesk) bør du åbne et såkaldte "Incognito tilstand" af browseren
(sådan hedder det i både Chrome og Firefox, mens det hedder "InPrivate browsing" i Internet Explorer)
Side 1 af 2